Voor ons maakt het niet uit waar U uw uitvaartverzekering heeft afgesloten

U kunt gebruik maken van onze uitvaartverzorging, ongeacht waar u verzekerd bent. Heeft u een uitvaartverzekering bij Yarden, Dela of Monuta? Ook dan verzorgen wij de uitvaart geheel zoals u wenst. De kosten voor een uitvaart bedragen tussen de € 5.000,- en € 8.000,-. Heeft u aanvullende wensen? De mogelijkheden bespreken wij graag met u.

Het is raadzaam te bekijken of uw huidige uitvaartverzekering de gewenste kosten dekt. Heeft u nog geen uitvaartverzekering afgesloten? Wij informeren u graag over de verschillende verzekeringsvormen om zo zorg te dragen dat uw uitvaart ook financieel goed geregeld is.

Heeft u behoefte aan een vrijblijvend gesprek over de kosten van uw uitvaart, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 055-5414089.

Uitvaartkosten en verzekeringen

 • kosten voor een eenvoudige uitvaart bedragen tussen de € 5.000,- en € 8.000,- 
 • een kaptaalverzekering keert een bedrag uit
 • een naturaverzekering betaalt de directe kosten uit
 • het Uitvaartfonds is een opgebouwd bedrag uit stortingen

Wat kan Rouwcentrum Rouwenhorst voor u uit handen nemen?

 • De aangifte van het overlijden bij de Burgerlijke Stand
 • Het overbrengen, verzorgen en het opbaren thuis of in het rouwcentrum
 • Ondersteuning bij de afwikkeling van levens- of uitvaartverzekering
 • Het reserveren van begraafplaats of crematorium
 • Het vormgeven, opstellen, drukken en versturen van rouwkaarten en eventueel dankbetuiging
 • Het opmaken en plaatsen van een advertentie in regionale of landelijke dagbladen
 • Ondersteuning bij de vormgeving van de uitvaart
 • Uitvaartkist, rouwvervoer en bloemstukken
 • De begeleiding van de begrafenis- of crematieplechtigheid
 • Nazorg, advies en ondersteuning

Direct na een sterfgeval

Bij een sterfgeval moet allereerst een arts worden ingeschakeld om het overlijden vast te stellen. Ook kunt u een geestelijk raadspersoon oproepen. Bij een sterfgeval, wachten naast het intense verdriet ook de nodige administratieve handelingen. Wij staan u hierbij direct terzijde.

Zodra het overlijden officieel is vastgesteld door de (huis)arts, kunt u direct contact met ons opnemen op telefoonnummer 055-5414089. Wij werken niet met een externe telefooncentrale, u krijgt altijd direct één van onze medewerkers aan de telefoon.

Nuvema uitvaarverzekeringen, ook voor u een goede keus

Wij streven er naar om elke uitvaart boven ieders verwachting uit te voeren. Hierbij houden wij rekening met de persoonlijke wensen van u of uw dierbare. Wij staan u bij Rouwcentrum Rouwenhorst graag terzijde, bij het vormgeven van dit persoonlijke afscheid, hierbij houden wij rekening met uw levensovertuiging.

De kosten voor een passende uitvaart worden voornamelijk bepaald door uw persoonlijke wensen, de uitvaartwensen, maar ook door het lokale prijsniveau. Een uitvaart in Apeldoorn verloopt en bedraagt nu eenmaal niet hetzelfde als in Maastricht. Wij onderkennen het belang dat u heeft om een passende voorziening te treffen voor een eventuele uitvaart. Een goede uitvaartverzekering kan ertoe bijdragen de kosten van een uitvaart te dekken. 

Om deze doelstelling te bereiken geven wij als Rouwcentrum Rouwenhorst jaarlijks de lokale prijzen  door aan uitvaartverzekeraar Nuvema. Voor mensen uit Apeldoorn en omgeving worden de uitvaartverzekeringen van Nuvema gebaseerd op deze lokale prijzen. Hierdoor kunnen wij u een op maat gemaakte uitvaartverzekering aanbieden welke aansluit bij uw persoonlijke wensen én waarbij de lokale kosten in ogenschouw worden genomen. 

Bij Nuvema kunt u, net als bij vele andere partijen op internet, de premie van een uitvaartverzekering berekenen. De Consumentenbond benadrukt in haar onderzoeken altijd de kwaliteit van de uitvaartverzekering van Nuvema. 

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden van Nuvema online

Uitvaartfonds Rouwenhorst, voor een uitvaartverzekering op latere leeftijd

Wanneer u op latere leeftijd een uitvaartverzekering wilt afsluiten is de kans groot dat de te betalen premie vaak aan de hoge kant is. Mocht dit bij u ook het geval zijn dan kan een storting in het Uitvaartfonds Rouwenhorst een goede oplossing voor u zijn.

In het Uitvaartfonds Rouwenhorst stort u éénmalig of in termijnen een bedrag om een gedeelte van de kosten van de uitvaart vooruit te betalen. Het Uitvaartfonds biedt u een polis waarbij na overlijden een bedrag wordt uitgekeerd waarmee de uitvaart geheel of gedeeltelijk kan worden bekostigd.

Jaarlijks keert het fonds een door de directie te bepalen rentepercentage uit. Deze rente kan jaarlijks verschillen.

Graag maken wij een afspraak met u om uw wensen en voorkeuren te bespreken. Op basis hiervan kunnen wij een juiste inschatting maken van de kosten van de uitvaart. Vervolgens kunt u zelf bepalen welk bedrag u in het Uitvaartfonds Rouwenhorst wilt storten.

U wilt een adreswijziging doorgeven of aanvraagformulier opsturen?

Verschillende verzekerings-vormen voor uw uitvaart

Historie

Uitvaartfonds Rouwenhorst

Het afsluiten van een uitvaartverzekering op latere leeftijd kan soms hoge premies tot gevolg hebben. Is dit ook bij u het geval dan kan een storting in het Uitvaartfonds Rouwenhorst een goede oplossing voor u zijn.

In het Uitvaartfonds Rouwenhorst stort u éénmalig of in termijnen een bedrag om een gedeelte van de kosten van de uitvaart vooruit te betalen.

Historie

Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering wordt na uw overlijden een bedrag uitgekeerd. Hiermee heeft u de zekerheid dat de uitvaart helemaal volgens uw eigen wensen en voorkeuren door ons verzorgd zal worden. Afhankelijk van uw wensen en keuzes ten aanzien van uw uitvaart, bepaalt u zelf de hoogte van het verzekerde bedrag.

Historie

Naturaverzekering

Vaak werken verzekeringsmaatschappijen, die uitvaartpolissen in natura aanbieden, samen met uitvaartondernemingen. Bij veel mensen bestaat de misvatting dat ze verplicht zijn de uitvaart door desbetreffende uitvaartonderneming te laten uitvoeren. Hierin heeft u volledig zelf de keuze. Overleg met uw verzekeraar over het beschikbare bedrag waarmee de door u gekozen uitvaartonderneming de uitvaart kan verzorgen.

Kwaliteitskeurmerk

Kwaliteitskeurmerk

Rouwcentrum Rouwenhorst biedt de hoogste kwaliteit in uitvaartzorg en voldoet aan alle kwaliteitskeurmerken voor uitvaartondernemers.

lees meer

Registreer uw wensen

Registreer uw wensen

Als de uitvaart van een dierbare een persoonlijke vorm krijgt, dan kan dat tot steun zijn bij het verwerken van het verdriet.

lees meer

Doneren na overlijden

Doneren na overlijden

U overweegt donatie of schenking aan de wetenschap? Rouwcentrum Rouwenhorst kan u hierbij assisteren.

lees meer

Copyright 2021 - Rouwcentrum Rouwenhorst