Wat moet ik doen op het moment dat een dierbare komt te overlijden?

Zodra uw dierbare komt te overlijden waarschuwt u als eerste uw (huis)arts. De arts zal het overlijden moeten bevestigen en de verklaring van overlijden invullen. Deze verklaring is onder meer nodig voor de aangifte van overlijden bij de Burgerlijke Stand. Vervolgens kunt u, desgewenst, contact opnemen met uw geestelijk raadspersoon. Hierna kunt u telefonisch contact opnemen met ons rouwcentrum via het centrale telefoonnummer 055- 54 14 089.

Het rouwcentrum is 24 uur per dag bereikbaar. U wordt direct te woord gestaan door een van onze medewerkers waar wij een afspraak met u maken om u zo spoedig mogelijk te bezoeken. Onze uitvaartverzorger helpt u bij het regelen van alle formaliteiten en op dit moment kunt u nagaan of er een testament of een codicil is met de wensen van de overledene.

Hoeveel dagen na het overlijden moet iemand begraven of gecremeerd worden?

De begrafenis of crematie mag vanaf 36 uur na het overlijden, maar uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Onder bepaalde omstandigheden kan er uitstel worden verleend, bijvoorbeeld wanneer er familie uit het buitenland moet komen.

Ik ben verzekerd bij Monuta/Yarden/Dela. Kan ik mijn uitvaart dan toch laten verzorgen door Rouwenhorst?

Uiteraard behoort dit tot de mogelijkheden. U kunt uw uitvaart gerust laten verzorgen door Rouwcentrum Rouwenhorst, ongeacht waar u verzekerd bent. Bij een naturaverzekering, een verzekering waarbij u geen bedrag krijgt uitgekeerd, maar de uitvaart volgens de polisvoorwaarden wordt verzorgd, is het uitgekeerde bedrag lager wanneer u de uitvaart laat verzorgen door een uitvaartondernemer die niet is aangesloten bij de verzekeringsmaatschappij.

Beschikt Rouwcentrum Rouwenhorst 24-uurs kamers?

Ons rouwcentrum biedt twee 24-uurs kamers. Rouwkamers die het mogelijk maken op ieder gewenst moment de overledene te bezoeken. De familie ontvangt een persoonlijke sleutel waarmee van buitenaf toegang wordt verleend tot de 24-uurs kamer. De familie kan in alle rust, in huiselijke sferen, afscheid nemen. Door de aanwezigheid van een kitchenette kan de familie zichzelf voorzien van koffie, thee en/of fris.

Is het mogelijk bij leven al een graf te kopen of te reserveren?

Het is helaas niet mogelijk om al voor uw overlijden een graf te kopen of te reserveren. Dat geldt uiteraard niet, wanneer u al het gebruiksrecht van een familiegraf huurt voor een bepaalde periode. In dat geval kunt u later in dit graf worden begraven.

Wat kost een uitvaart?

De kosten voor een gemiddelde crematie bedragen tussen de € 4.500,- en € 6.000,- en de kosten van een gemiddelde begrafenis bedragen tussen de € 5.500,- en € 8.000,-. Een begrafenis is doorgaans duurder vanwege de duurdere grafrechten (de hierboven genoemde bedragen zijn exclusief asbestemming of grafsteen).

Bijzondere of persoonlijke wensen ten aanzien van een uitvaart kunnen zorgen voor hogere kosten. Wij maken graag vrijblijvend een kostenbegroting voor u op basis van uw wensen en voorkeuren. U kunt hier een passende of aanvullende uitvaartverzekering voor afsluiten. Het vastleggen van uw wensen in een uitvaartcodicil of wilsbeschikking creëert rust.

Wie betaalt de uitvaart?

De persoon die opdracht geeft voor de uitvaart is verantwoordelijk voor de betaling. Vaak wordt de rekening uit de nalatenschap van de overledene betaald. Wanneer er sprake is van een uitvaartverzekering met een uitgekeerd kapitaal, dan kan de uitvaart met het uitgekeerde bedrag worden bekostigd. Als er sprake is van een uitvaartverzekering in natura, dan wordt de rekening van de uitvaart rechtstreeks voldaan door de verzekeringsmaatschappij. Voor het bedrag dat niet door de verzekering gedekt is zal de opdrachtgever een factuur ontvangen.

Is het mogelijk om thuis te worden opgebaard?

Nabestaanden kiezen er vaak voor hun dierbare op te baren in ons rouwcentrum. Echter groeit het aantal opbaringen thuis. Rouwcentrum Rouwenhorst kan dit uiteraard ook voor u realiseren. Wanneer de woonomstandigheden dit in praktische zin toelaten begeleiden wij u hier graag bij. Van belang is of de ruimte van opbaring toegankelijk is met een uitvaartkist. Het is raadzaam dit vooraf te laten beoordelen door de uitvaartleider. Wij zullen zorgdragen voor de benodigde koelapparatuur, waarbij u de keuze heeft de overledene op te baren op een bed of in de kist. Wij komen in beide gevallen dagelijks bij u langs ter controle.

Hoe kan ik mijn lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap?

Wanneer u uw lichaam na uw dood ter beschikking aan de wetenschap wilt stellen, dan moet u bij leven contact opnemen met een van de Nederlandse universiteiten of academische ziekenhuizen. De voorwaarden kunnen per universiteit verschillen. Geen van de universiteiten kan u een garantie geven dat uw lichaam uiteindelijk daadwerkelijk wordt geaccepteerd. Acceptatie is afhankelijk van de behoefte aan lichamen op het moment van overlijden of de doodsoorzaak. U zult dus wel moeten bepalen of u begraven of gecremeerd wilt worden. Wanneer u uw lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap, dient u dit expliciet schriftelijk vast te leggen in een testament of codicil. Bovendien moet u een document van de betreffende medische faculteit invullen en moet tenminste een van uw nabestaanden schriftelijk bevestigen dat hij of zij op de hoogte is van uw laatste wens.

Kan iemand die orgaandonor is nog worden opgebaard?

Ja, dit is geen enkel probleem. Ook na orgaandonatie kan de overledene opgebaard worden.

Mogen de nabestaanden zelf de laatste verzorging geven?

Nabestaanden mogen uiteraard de laatste verzorging geven, al dan niet bijgestaan door één van onze gediplomeerde verzorgers. Nabestaanden mogen ook gewoon aanwezig zijn bij de verzorging of daar de bijdrage aan leveren die zij zelf willen. Alleen al het kammen van het haar of het kiezen en aangeven van de kleding, wordt achteraf door veel nabestaanden als zeer positief ervaren. Het kan bijdrage aan de rouwverwerking.

Wat gebeurt er na de crematie met de as?

Het is wettelijk vastgelegd dat de as na crematie vier weken in het crematorium dient te blijven. Na deze periode zal de as worden vrijgegeven en kunt u die een bestemming geven. Onze medewerkers adviseren u graag over de mogelijkheden. 

Hoeveel mensen mogen er in een graf worden begraven?

Deze regels verschillen per begraafplaats. Op de meeste begraafplaatsen mogen er maximaal drie overledenen in een graf worden bijgezet. Op gemeentelijke begraafplaatsen mag er naast drie overledenen ook een asbus in het graf worden bijgezet. Wanneer er twee inlages in het graf zijn, dan mogen er twee asbussen worden bijgezet.

Kan ik de persoonlijke wensen ten aanzien van mijn uitvaart ook van tevoren bespreken?

Uiteraard kunt u uw wensen bespreekbaar maken. U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken met één van onze medewerkers om uw wensen te bespreken. Wij kunnen u objectief adviseren en u tevens een overzicht geven van de mogelijkheden. Desgewenst kunt u uw wensen vastleggen in een codicil, zodat u ze bij uw nabestaanden bekend kunt maken. Op basis van de besproken wensen kunt u bepalen of uw uitvaart voldoende verzekerd is. Neem voor het maken van een afspraak gerust contact met ons op.

Copyright 2021 - Rouwcentrum Rouwenhorst