Algemene informatie uitvaart rouwcentrum rouwenhorst

Na afloop van de uitvaart begint de moeilijke periode van rouw. Ondanks dat zijn er nog veel zaken die moeten worden afgewikkeld. Daarbij zijn ook verschillende belangrijke administratieve zaken. Gelukkig staat u er ook dan niet alleen voor. U kunt rekenen op de hulp en ondersteuning van Rouwenhorst.

Zo hebben we voor u de gids ‘Zorgen erna’ voor u beschikbaar, waarin u uitgebreide informatie kunt vinden over praktische zaken die u na het overlijden zult tegenkomen. Ook kunt u, als u daar behoefte aan heeft, rekenen op de steun van onze nazorgmedewerkster. Op deze pagina’s geven we u een beknopt overzicht van de zaken die u tegen zult komen. Waar mogelijk geven we u een directe link naar de websites waar u aanvullende informatie kunt vinden.

Opzegdienst neem veel werk uit handen

Indien er sprake is van een sterfgeval moeten er veel zaken worden geregeld. Hierbij worden nabestaanden vaak geconfronteerd met veel administratieve afhandelingen en papierwerk. Opzegdienst is de partij die een groot deel van de administratieve werkzaamheden over kan nemen van nabestaanden in deze vaak emotionele periode.

Ik wil mij aanmelden: Aanmelden voor de opzegdienst
Meer weten? www.opzegdienst.nl

Nationaal Overledenen Register

Om te voorkomen dat u na een sterfgeval nog geadresseerde reclamepost ontvangt op naam van de overledene, biedt Postfilter u de mogelijkheid kosteloos de contactgegevens van de overledene te blokkeren. De blokkade blijft 10 jaar in het bestand van Postfilter staan, zodat organisaties ruimschoots de tijd hebben om deze gegevens uit hun adresbestanden te halen en u geen geadresseerde reclamepost ontvangt op naam van de overledene.

U kunt de overledene registreren via www.postfilter.nl

Verzekeringspolis

Onze medewerkers kunnen u behulpzaam zijn bij de afwikkeling van verzekeringen. Bij uw verzekeringsmaatschappij kunt u bovendien informeren naar een eventueel aanwezige levens- of overlijdensrisicoverzekering. Een aantal verzekeringen kunt u laten aanpassen of beëindigen. Dat moet u schriftelijk doen, waarbij u een kopie van de Akte van Overlijden dient bij te sluiten.

Erfeniszaken en testament

Na een overlijden wordt de erfenis afgewikkeld. Misschien is er een testament aanwezig. Weet u dat niet zeker, dan kan de plaatselijke notaris u daarover infomeren. Is er geen sprake van een testament, dan wordt de erfenis volgens wettelijke regels afgehandeld. Ook in dat geval kunt u voor informatie contact opnemen met de notaris. Deze kan u vertellen wie de wettelijke of testamentaire erfgenamen zijn.

Meer weten? Kijk op www.notaris.nl

Werkgever en uitkering

De werkgever of de uitkeringsinstantie moet over het overlijden worden geïnformeerd. Het kan zijn dat u recht op doorbetaling van het salaris voor de duur van twee maanden heeft. Ook kan het overlijden invloed hebben op uw uitkering. Bovendien komt u in veel gevallen in aanmerking voor uitkeringen in het kader van het Weduwen/weduwnaars- en wezenpensioen, en heeft u recht op een speciale overlijdensuitkering.

Financiële zaken

Voor meer informatie over mogelijke financiële aangelegenheden, zoals spaarrekeningen, creditcards of effecten die de overledene bezat kunt u contact opnemen met uw bankinstelling. Beschikt u over een eigen woning, dan kan het overlijden van invloed zijn op de hypotheek. Als u in huurwoning woont, moet u de woningbouwvereniging informeren.

Belastingaangifte

Bij de belastingdienst dient u over de periode van 1 januari tot de datum van overlijden aangifte te doen van het inkomen. Daarvoor kunt u een speciaal aangiftebiljet inkomstenbelasting opvragen bij de belastingdienst. Bewaart u alle facturen die betrekking hebben op de uitvaart, want deze kosten kunnen over het algemeen als aftrekpost worden opgenomen.

Meer weten? www.belastingdienst.nl

Sociaal Media Testament

Wat gebeurt er met sociale media als u er niet meer bent? Via Facebook, Linkedin en Twitter delen we onze gebeurtenissen, foto’s en video’s met vrienden en andere gebruikers. Maar wat gebeurt daarmee wanneer u komt te overlijden? UItvaartverzekeraar Nuvema heeft het Social Media Testament ontwikkelt waarin u makkelijk en gratis kunt aangeven op welke sociale media u actief bent en wat er met die accounts moet gebeuren na uw overlijden. Nabestaanden vinden op deze website een handleiding waarin ze per sociale netwerk precies zien wat ze kunnen doen en welke informatie ze moeten aanleveren.

Meer weten? www.nuvema.nl/social-media-testament

Onze nazorgmedewerkster staat voor u klaar

De rouwperiode is voor iedereen anders. Wij kunnen u dan ook niet vertellen, hoe die periode zou moeten verlopen. Toch kan het zijn dat u behoefte heeft aan hulp of ondersteuning. Ook daarvoor kunt u contact opnemen met onze nazorgmedewerkster. Hier op de website kunnen wij u helpen aan een aantal adresgegevens van landelijke organisaties waar u met uw vragen terecht kunt.

Ook via onze links pagina kunt u direct door naar een aantal websites en adressen van professionele organisaties die informatie en/of hulp kunnen bieden bij rouwverwerking.
Copyright 2021 - Rouwcentrum Rouwenhorst